Mechanical and Space System Engineering

 • Takahiro ADACHI (Professor)
 • Takeshi AKINAGA (Associate Professor)
 • Hiroshi HIRAYAMA (Lecturer)
 • Eiichi SASAKI (Assistant Professor)

Creative System Engineering

 • Nozomu MISHIMA (Professor)
 • Mamoru TAKAHASHI (Associate Professor)
 • Yukinori KINOSHITA (Lecturer)
 • Takaaki FURUBAYASHI (Lecturer)

Technical Staff

 • Fumio ASHIHARA
 • Kiyoshi NAGASAKU
 • Kana AKINAGA